Slevy a stornovací podmínky


SLEVY:

1. Studenti a senioři: sleva 10% na kurz .První a druhá sleva se nesčítá.

2. Sleva

2 kurzy -sleva 10%

3 kurzy - sleva 15%

4 kurzy - sleva 20% 

3. Pokud budete mít víc jak 3 - 4 kurzy.Můžete platit kurzovné ve dvou splátkách.

1.splátka - na druhé hodině kurzu nebo na účet

2.splátka - do 30.3.2020...

Pokud nemůžete přijít na hodinu:

Nebojte se o žádnou hodinu nepřijdete,hodinu si v rámci semestru ,můžete nahradit v kterékoli jiné hodině,stačí nám jen napsat email,že přijdete na tu a tu hodinu jako náhradní nebo mi dát vědět přímo na hodině , kam jste si přišly nahradit ušlou hodinu


Stornovací podmínky

Pokud nemůžete dochodit semestr:

Ze zdravotních důvodů, po předložení potvrzení od doktora nebo mimořádná událost v práci v rodině. Kurzovné Vám samozřejmě vrátíme. Stornovací podmínky dostanete 30% ze zbylé částky nedochozeného kurzu.